Chat hỗ trợ
Chat ngay

Sử dụng hàm Mode tìm số thường xuyên xuất hiện trong Excel

Bạn có một mảng số trong Excel, hay một dãy số trong excel,.. Nếu bạn muốn tìm xem số nào xuất hiện nhiều lần thì Trung tâm tin học văn phòng Bắc Giang sẽ giới thiệu cho các bạn hàm tìm ra số thường xuyên xuất hiện nhất trong một mảng hay bảng.

Giới thiệu hàm Mode trong Excel

Hàm Mode là hàm tìm ra số có tầng suất xuất hiện nhiều nhất trong một dãy số hay một mảng số trong Excel. Ví dụ bạn muốn tìm kiếm số có tầng xuất suất hiện nhiều lần nhất trong bảng bên dưới thì kết quả sẽ là 32.

Công thức và cú pháp sử dụng hàm Mode trong Excel

Công thức hàm Mode trong Excel sẽ có dạng như sau:

=MODE(range)

hoặc

=MODE(Number1;[Number2])

Trong đó:

Range: range là tham số truyền vào. Range có thể là một mảng số hay một table trong Excel.

Number1: tham số number1 giá trị là 1 con số. [Number2] có thể không cần điền.

Ví dụ: =Mode(A1:A10)

A1:A10: là vùng dữ liệu từ ô A1 đến ô A10.

Ví dụ áp dụng hàm Mode trong Excel tìm số thường xuyên xuất hiện

Ví dụ 01: Giả sử mình có một bảng chứa thông tin là những con số. Mục đích là tìm ra số xuất hiện nhiều lần nhất trong bảng dữ liệu. Chúng ta sẽ áp dụng hàm Mode để tìm kiếm số.

Công thức áp dụng hàm Mode trong Excel:

=MODE(E5:H8)

Trong đó: Vùng dữ liệu Range cần tìm ở ví dụ này là E5:H8

Ví dụ 02: Hàm Mode cũng có thể tìm kiếm số thường xuyên xuất hiện nhất trong 1 dãy số. Cùng xem ví dụ bên dưới.

Công thức hàm Mode khi truyền vào các giá trị là các số:

=MODE(2;5;6;33;7;6;1;67;3;33;6;6;6)

Kết quả sẽ trả về là số 6, bởi vì số 6 được xuất hiện nhiều lần nhất trong chuỗi số.

Kết luận bài viết hướng dẫn hàm Mode trong Excel

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng hàm tìm số thường xuyên xuất hiện trong Excel bằng hàm Mode. Hàm Mode rất hữu dụng, nó có thể giúp mình thống kê số liệu như: tìm số xuất hiện nhiều nhất, tìm điểm thi đạt được nhiều nhất,..

Hy vọng sau bài viết hướng dẫn hàm Mode sẽ giúp bạn áp dụng vào công việc.

Các bài viết liên quan về kiến thức tin học văn phòng:

Đếm nội dung trong table theo nhiều điều kiện trong Excel hàm SumProduct và CountIF

Gia Sư Dạy Kèm Word Excel Online Tại Bắc Giang

 

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *